Príbeh adventného venca alebo prečo zapaľujeme štyri sviečky?

Každoročne ho v predvianočnom čase tvoríme, zdobíme alebo aspoň kupujeme. Hrdo ho pokladáme na konferenčný stolík alebo jedálenský stôl. A každú nedeľu poctivo zapaľujeme sviečky. Reč je o adventnom venci, neoddeliteľnej súčasti tradičných Vianoc.

Obdobie štyroch nedeľ pred Štedrým dňom označujeme termínom advent, ktoré vzniklo z latinského slova adventus (príchod). Toto krásne predvianočné obdobie značí začiatok liturgického roka, a predovšetkým sa nesie v znamení príchodu Spasiteľa. Zároveň ide o čas upokojenia, spomalenia a rozjímania, ktoré by si mal dopriať nielen veriaci človek, ale aj ateista. Neoddeliteľnou súčasťou adventu je adventný veniec, ktorý sa v mnohých rodinách objavil už v 19. storočí. V súčasnosti je adventný veniec najrozšírenejšou vianočnou tradíciou, a tak sa s ním môžeme stretnúť prakticky v každej domácnosti.

Na farbe sviečok záleží!

Niekto ladí adventný veniec do farieb interiéru, iný vsádza na klasické vianočné farby, ako je červená a zelená. Ak by ste chceli nasledovať tradíciu, potom na svoj adventný veniec posaďte tri fialové sviečky a jednu sviečku ružovú. Fialové sviečky symbolizujú pokánie, stíšenie a čakanie, naopak ružová farba značí radosť. Zároveň je dobré vedieť, že zapaľovanie sviečok podľa farieb nie je náhodné.

Pri prvej adventnej nedeľu sa zapaľuje fialová sviečka, tzv. sviečka prorokov, ktorá spomína na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Druhej adventnej nedeľu taktiež dominuje fialová sviečka. Tej sa hovorí betlehemská svieca a reprezentuje lásku aj Ježiškove jasličky. Na tretiu adventnú nedeľu sa zapaľuje sviečka ružová – pastierska, ktorá vyjadruje radosť z toho, že pôstne obdobie je takmer na konci. A na záver adventu, teda štvrtú adventnú nedeľu, zapaľujeme fialovú, anjelskú, sviečku. Pravdepodobne už tušíte, že štvrtá sviečka symbolizuje mier a pokoj.

Môžete sa tiež stretnúť s adventným vencom, ktorý má piatu sviečku. Táto sviečka sa zapaľuje na Štedrý deň a symbolizuje Krista. Aj keď v súčasnej dobe rozmiestňujeme sviečky po venci ľubovoľne, podľa tradície by sme mali dodržiavať štvorcové rozmiestnenie. Takto umiestnené sviečky sú vnímané ako Kristovo požehnanie na každú svetovú stranu. Nezabudnite, že podľa tradície by sa sviečky mali zapaľovať proti smeru hodinových ručičiek.

História adventného venca

Pradedo súčasného adventného venca môžeme nájsť v severských pohanských tradíciách, keď ľudia v hlbokej zime zapaľovali sviečky na zelenom kolese z vetvičiek. Zelená farba v spojení s kruhovým tvarom pre nich symbolizovala pokračujúci život. Následne tento zvyk prevzali východoeurópski kresťania a už v 16. storočí vznikali prvé adventné vence. Treba podotknúť, že tieto vence sa ešte nepodobali tým, ktorých v súčasnosti máme na konferenčnom stolíku. Vznik moderného adventného venca je pripisovaný protestantskému pastorovi Johannu Hinrichovi Wichernovi, ktorý v roku 1839 vytvoril veľký drevený prsteň s 20 malými červenými a 4 veľkými bielymi sviečkami. Údajne tak robil kvôli tomu, že sa deti v misijnej škole Rauhes Haus neustále pýtali, za ako dlho budú Vianoce. Následne zvyk prijali aj nemeckí katolíci, ktorí dávali prednosť iba štyrom, prípadne piatim, sviečkam.

Komentáre