Aký vplyv majú rodičia na naše budúce partnerské vzťahy? Podľa psychológov zásadný!

Vyberáte si stále tých istých partnerov? Opakujú sa vám vo vzťahu tie isté hádky a nedorozumenia? Dosť možno za to môžu nevedomé vzorce, ktoré môžu patriť viac vašim rodičom než vám.

Každá dcéra a syn sa obracia na rodičov ako na prvú ženu alebo muža vo svojom živote. Podľa psychológov medzi dcérou a otcom, synom a matkou panuje vzťah, ktorý svojou povahou určuje budúcnosť vzťahu k mužom alebo vzťahu k ženám.

To, aký typ vzťahu k rodičom máme, potom v dospelom živote do veľkej miery dokonca určuje aj výber typu partnera. Všetko sa deje väčšinou nevedome, nad týmito vecami teda nemáme racionálny nadhľad, a teda ani kontrolu. Vzťah k rodičovi opačného pohlavia býva preto jedným z hlavných dôležitých tém, pokiaľ sa začnete zaoberať sebarozvojom. Až keď si ujasníte, aký bol vzťah k vašim rodičom a ako vás ovplyvnil, môžete začať žiť skutočne vzťahy, kde ste v hlavnej úlohe vy.

Vzťah vašich rodičov určuje výber vašich vzťahov
Prvým krokom môže byť uvedomenie si toho, aký bol vzťah vašich rodičov. Bol búrlivý? Stereotypný, plný humoru, nudný, plný agresie? To všetko v sebe môžete niesť ako nevedomý model, ktorý kopírujete nevedome aj vo vašich vzťahoch. Môžete ale tiež veľmi silno hľadať opak toho, čo vás zo vzťahu k vašim rodičom zraňovalo.

Niekedy tak nachádzate partnera, ktorý sa k vám vlastne úplne nehodí. Ak vaši rodičia prechádzali napríklad hádkami, môžete mať tendenciu hľadať kľudného partnera. Ale taký typ človeka sa nemusí hodiť k vášmu temperamentu, a vy sa tak zbytočne zbavujete možnosti nájsť k sebe aktívneho a emotívneho partnera.

Vzťah k otcovi a matke určuje, k akému typu partnera tiahneme
To, akým spôsobom sa k vám správal otec či matka, utvára do veľkej miery vašu osobnosť a reakcie v dospelom živote - v tom sa psychológovia zhodujú. Často tak hľadáme obraz svojho rodiča, a to aj vtedy, ak sa nám vlastne nepáčil.

Pokiaľ na vás otec kládol nadmerné nároky, nikdy vás nepochválil a bol chladný, môžete sa s tým nevedome vyrovnať niekoľkými spôsobmi: Môžete sa chcieť v dospelosti nevedome nadmerne zapáčiť partnerom, nevedieť si povedať o prejavy lásky, trpieť aj vo svojom vzťahu emočným chladom, hoci túžite po opaku. Presne tak, ako ste to robila ako malá dcéra. Môžete sa ale tiež začať prejavovať opačne, napodobňovať svojho rodiča a prenášať tak tento vzorec aj na vaše deti. Tento jav sa volá generačný prenos a vy ho prerušiť môžete tým, že si uvedomíte, čo je pre vás nevhodný nevedomý model, a čo ste naozaj vy.

Nevedomé vzorce fungujú ako zámok a kľúč
Nie je to náhoda, že si dominantný muž s agresívnymi prejavmi a sklonmi manipulovať vyberie často ženu, ktorá si zo vzťahu k rodičom odniesla nízke sebavedomie a sklon upadať do submisívneho postavenia. Alebo dominantná žena so sklonmi k plánovaniu a rozprávaniu si za partnera vyberie muža, ktorý bol svojou matkou tlačený do submisívneho postavenia. Nevedome vyhľadávame jednak to, čo poznáme z detstva, aj keď sa nám to nepáči, ale aj partnera, ktorý nám to naplní. Tento mechanizmus je tajomstvom vzťahov, kedy niekto opakovane nadväzuje vzťahy so psychopatom, alkoholikom a posilňuje tak svoje primárne negatívne zážitky, akokoľvek sa to zdá divné.

A ako na to, aby ste toto klbko začali rozmotávať? Ideálne je sa pozastaviť nad tým, či sa vám vo vzťahoch neopakuje niečo stále dokola. Máte tendenciu utekať od problémov, vyvolávať hádky, používať cynizmus? To všetko môžu byť nevedomé vzorce, ktoré môžu patriť viac vašim rodičom než vám. Preto si ich uvedomte a vyberte si len tie, ktoré naozaj chcete. A ak vám to nepôjde, nebojte sa pritom obrátiť na psychológa alebo kouča.

Zdroj foto: pixabay.com


Komentáre